Kontakt

Poskytnuté osobní údaje, používáme pro přímou komunikaci se zákazníkem. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu - tedy do doby ukončení komunikace - ukončení komunikace probíhá po poskytnutí relevantní informace zákazníkům, objednáním, po realizaci prodeje dárkového poukazu. Po ukončení komunikace nejsou osobní údaje uchovávány a jsou z naší e-mailové schránky smazány.